AVG wet / privacyverklaring

WET AVG

U had er vast al over gehoord: vanaf 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG is een Europese verordening en staat internationaal ook wel bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR). De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp),


ONZE PRIVACYVERKLARING

Wij verwerken medische gegevens van patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u heeft. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen, dan kunt u contact opnemen met de praktijkhouder Susanne den Brave via e-mailadres info@mondzorgteakhout.nl of telefonisch via 075-6414225.

Onze volledige privacyverklaring is voor onze patiënten ten alle tijden per mail op te vragen en ligt ook uitgeprint klaar bij de balie. Ook ligt er een kopie op de wachtkamertafel, zodat deze gemakkelijk is in te zien voor iedere bezoeker/patiënt van Mondzorg Teakhout.